© 2018 HL ØKONOMISERVICE AS 

VÅRE KONTORER

May 28, 2018

Skrevet av:

Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser.

Les mer på Regnskap Norge

February 28, 2018

Regnskapsbyråene og revisjonsselskapene har de mest tilfredse kundene i Norge. Det viser EPSI Rating sin kundetilfredshetsstudie gjennomført i 2017. 

Les mer hos Regnskap Norge

February 20, 2018

Fra 1. januar 2018 gjelder nye vilkår for avgiftsplikt innen skogbruk. Den enkelte skogbruker må selv melde sletting dersom de nye vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt.

Les mer hos Regnskap Norge.

February 17, 2018

Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? 

Les mer hos Regnskap Norge eller Hovedorganisasjonen Virke.

February 16, 2018

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.

Les mer hos Regnskap Norge.

Skatteetaten har...

February 14, 2018

Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser? 

Les mer på Regnskap Norge eller Hovedorganisasjonen Virke

January 29, 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Regnskap Norge redegjør for gjeldende regler. Les mer hos Regnskap Norge!

January 29, 2018

Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter. Regnskap Norge har skrevet en nyttig veiledning om temaet. Les mer hos Regnskap Norge!

January 29, 2018

Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn. Les mer hos Regnskap Norge!

January 12, 2018

Med virkning fra 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum. Les mer hos Regnskap Norge!

Please reload

NYHETER